Smluvní dokumentace

  • příprava a revize veškeré smluvní dokumentace z oblasti obchodního práva, občanského práva
  • smlouvy o dílo
  • dodavatelské smlouvy