Smluvní dokumentace

  • příprava a revize veškeré smluvní dokumentace z oblasti obchodního práva, občanského práva, pracovního práva
  • smlouvy o dílo – sepis a revize
  • dodavatelské smlouvy
  • smlouvy o spolupráci