Advokát

JUDr. Eva Šimková vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor právo. Studium zakončila v roce 2010. Státní rigorózní zkoušku složila a titul JUDr. získala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2011 a do seznamu advokátů je zapsaná od roku 2013.

Advokacii vykonávala jako spolupracující advokát ve společnosti Advokátní kancelář Kříž & partneři s.r.o., dále ve společnosti KŠD Legal s.r.o. a v Advokátní kanceláři AK Pajerová s.r.o. Od roku 2017 je samostatnou advokátkou.

JUDr. Eva Šimková poskytuje právní služby české a rovněž zahraniční klientele. Ovládá jazyk anglický a rovněž jazyk španělský. V kooperaci s partnerskou advokátní kanceláří poskytuje rovněž právní služby v jazyce ruském.