Dotazy

 • Kolik stojí poskytnutí právní služby?
  • Před poskytnutím právní služby Advokát provede předběžný odhad služby, který si s klientem odsouhlasí. Klient vždy předem zná odhadovanou cenu právní služby. V případě složitějších právních případů, či soudních sporů, nelze konkrétní částku odhadnout, nicméně při poskytování krátkodobějších právních služeb, jakými jsou například sepis/revize smlouvy, příprava právních stanovisek a rozborů, je klientovi sdělena konkrétní částka, která mu bude účtována.
 • Potřebuji krátkou radu, kolik stojí tato služba?
  • Advokátní kancelář poskytuje prvních 30 minut právního poradenství zdarma, a to v případě, kdy následně bude požadována právní služba v podobě přípravy smluvní dokumentace, přípravy žaloby a dalších právních úkonů.
 • Jak dlouho trvá poskytnutí právní služby?
  • Právní služby jsou Advokátní kanceláří poskytovány rychle, efektivně a zejména flexibilně, tak, aby byl šetřen čas klienta. Situace, které nesnesou odkladu, např. akutní trestní záležitosti, jsou řešeny neprodleně. Ostatní případy jsou zpracovány ve lhůtě dle požadavku klienta. Advokátní kancelář nabízí rovněž expresní variantu zpracování požadavku do 48 hodin.
 • Je nutná osobní návštěva Advokáta?
  • Osobní návštěva Advokáta není vždy nutná, a to například při požadavku na sepis nebo revizi smlouvy, vypracování právního stanoviska, předžalobní výzvy, žaloby atd. Podklady je možné Advokátovi zaslat distančně, prostřednictvím emailové zprávy, případně dalšími prostředky elektronické komunikace (WhatsApp Messenger, Signal Messenger). Tento způsob komunikace výrazně šetří čas klientovi a rovněž také náklady.
 • Kdy a jak mohu Advokáta kontaktovat?
  • Prostřednictvím WhatsApp Messeneru, Singal Messengeru a emailové zprávy lze Advokáta kontaktovat kdykoliv. Odpověď bude poskytnuta do 24 hodin. V případě nutnosti osobní schůzky lze Advokáta navštívit v jeho sídle, po předchozí dohodě.
 • Potřebuji komplexní poradenství i v oblasti přesahující právo, můžu se obrátit na Advokátní kancelář?
  • Advokátní kancelář spolupracuje s externími odborníky v oblasti daňového poradenství, hypotečního poradenství, s notářskými kancelářemi, se soudními znalci, s realitními kancelářemi a rovněž s překladateli a mediátory. Advokátní kancelář je tak klientovi schopna poskytnout komplexní právní servis, včetně poradenství přesahující oblasti práva, které však často však často s poskytovanou právní službou souvisejí.
 • Poskytuje Advokát službu ověřování pravosti podpisu?
  • Ano, v souvislosti s poskytováním právních služeb, zajišťuje Advokátní kancelář rovněž službu ověřování pravosti podpisů. Na základě požadavku klienta, je tato služba poskytována rovněž mimo sídlo Advokátní kanceláře.