Úvod

Advokátní kancelář JUDr. Evy Šimkové byla založena v roce 2017. Právní služby klientům poskytuje zejména v Praze a Praze východ (pobočka Říčany), ale také v Českých Budějovicích.

Ve své praxi se věnuje zejména oblasti obchodního a občanského práva, se zaměřením na právo nemovitostí, včetně zastupování klientů před civilními soudy a rovněž zastupuje klienty v rámci obhajoby v trestním řízení.

Advokátní kancelář JUDr. Evy Šimkové zajišťuje komplexní právní servis ve spolupráci s ostatními českými advokátními kancelářemi, realitními kancelářemi, notářskými kancelářemi, hypotečními specialisty, daňovými poradci a soudními znalci v oboru nemovitostí.

Právní služby jsou poskytovány v českém jazyce a rovněž v jazyce anglickém a španělském. Při poskytování právních služeb je kladen důraz na rychlé a efektivní řešení za předem určené ceny.