Korporátní právo

 • zakládání všech typů společností
 • smlouvy o převodech podílů ve společnostech, smlouvy o převodech akcií
 • zajišťování zápisů změn ve společnostech
 • změny společenských smluv, stanov a jiných zakladatelských dokumentů
 • příprava dokumentace k fúzím  – české společnosti, přeshraniční fúze
 • úpravy základního kapitálu
 • likvidace společností
 • příprava valných hromad
 • právní audity a due diligence
 • zpracování odborných posudků a analýz
 • příprava veškeré smluvní dokumentace a právního poradenství, v rámci práva obchodních společností