Pracovní právo

  • příprava smluvní dokumentace, pracovní smlouvy, pracovní řády a jiné vnitřní předpisy zaměstnanavatele
  • propouštění zaměstnanců a skončení pracovních poměrů, revize neplatných rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem nebo zaměstnancem
  • zastupování v soudním řízení – zejména vymáhání nároků, neplatné rozvázání pracovního poměru, náhrada škody a další
  • právní poradenství při zaměstnávání cizinců, zajištění pracovního povolení nebo povolení k pobytu
  • právní poradenství v problematice odpovědnosti za škodu, pracovních úrazů a nemocí z povolání
  • poradenství a zastupování při jednáních se Státním úřadem inspekce práce, Úřadem práce ČR, hygienickými stanicemi a jinými veřejnoprávními autoritami