Právo duševního vlastnictví

  • příprava a revize licenčních smluv
  • příprava smluv o převodu práv duševního vlastnictví
  • příprava smluv o dílo ve věcech autorských
  • registrace ochranných známek  – české, evropské, mezinárodní
  • zastupování klientů před Úřadem průmyslového vlastnictví