Překlady právních textů

překlady právních textů, žalob, smluv, odvolání stížnosti

jazyky anglický/španělský/český a rovněž překlady mezi jazyky navzájem