Soudní spory, rozhodčí a jiná řízení

  • analýza skutkového stavu a zásadních právních otázek případu
  • návrh řešení případu včetně možností smírného řešení
  • zajištění předběžných opatření
  • plánování vedení sporu včetně procesní taktiky
  • zastupování klientů v soudních i rozhodčích řízeních před stálými rozhodčími soudy i v rozhodčím řízení ad hoc
  • zajištění výkonu rozhodnutí a exekuce