Správa a vymáhání pohledávek

  • zasílání předžalobních výzev k úhradě
  • podání žaloby či elektronického platebního rozkazu
  • zastupování v soudním nebo rozhodčím řízení
  • výkon rozhodnutí formou exekuce, přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení