Trestní právo

  • sepis trestních oznámení
  • obhajoba klientů ve všech fázích trestního řízení
  • zastupování poškozených při vymáhání nároků v trestním řízení
  • konzultace týkající se trestní odpovědnosti právnických osob včetně odborných školení